ان مظلوم حسین(نذار قطری)
ویزیٹ: 1639
ان مظلوم حسین(نذار قطری)

لوڈ
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک